Abies koreana – Dyrelund L 179

Navn:Dyrelund L 179
Oprindelse:Hornum nr. 9171, udvalgt af Danmarks Jordbrugsforskning
Sammensætning:3 kloner
Anlægsår:1993
Afprøvning:Praksis har vist, at afkommet bliver til gode juletræer
Vækstform:Høj andel af ensartede juletræer med middel hurtig vækst
1000 korn vægt:70-75 g