I vinterhi!

Så kom vinteren! Det er godt vi fik den nu, inden der gik gang i planternes forårsfornemmelser. I de sidste dage af januar så jeg, at de tidligste hasselbuske var ved at sætte gang i han-raklerne. Og selv om hassel…

Læs mere..

Ny skovfoged

Fra den 1. januar har vi indgået et samarbejde med skovfoged Klaus Wetterberg, som vi har slået vores frø aktiviteter sammen med. Klaus er uddannet skov – og landskabsingeniør, og har hele sin erhvervskarriere arbejdet med planter, planteskole, frø, skovadministration…

Læs mere..

Nordmannsgran i sortimentet

Gennem efteråret har jeg fået en del tilbagemeldinger fra markedet om at medtage nordmannsgran frø i Dyrelunds sortiment. I september måned gennemgik jeg de relevante bevoksninger i Georgien, og som de fleste allerede ved, var høstmulighederne problematiske. Min vurdering er,…

Læs mere..

Almindelig hvidtjørn

I sidste uge høstede vi almindelig hvidtjørn, Crataegus laevigata, Dyrelund L 205, og vi fik rekord stor mængde bær og frø, nemlig henholdsvis, 850 kg bær og 170 kg frø. Analysen viser 60 % gode korn svarende til 12.500 pr.…

Læs mere..

Joanna

Der er sket noget betydningsfuld på Dyrelund siden sidst! Jacob er blevet forelsket i Joanna! Nu er Joanna jo ikke lige just et almindeligt hunkønsvæsen, men mindst lige så uundværligt. Vi har længe kendt til hendes eksistens, uden at vi…

Læs mere..

Kræge

Vi startede en frøkilde af kræge, Prunus insititia, for 6 år siden. Den blomstrede lidt i foråret og nu har jeg høstet tre frugter og det giver jo tre frø, så der er mulighed for fremgang de næste år. Planterne…

Læs mere..

Skovabild

Så kom turen til skovabild – Malus sylvestris, Dyrelund L085. Høsten var som ventet lille, ca 800 kg æbler, der i år nok kun vil give ca.10 kg frø. Men først skal æblerne eftermodne, som det ses på billedet. De…

Læs mere..

Alm. Hæg

I sidste uge høstede vi almindelig hæg – Prunus padus, Dyrelund L 009. Udbyttet blev 180 kg bær, der gav 41 kg friske våde kerner, med ca. 30 % vandindhold. Noget af frøet bliver leveret til direkte stratificering og såning…

Læs mere..

Introduktion

I forbindelse med at vi igen selv står for salget af frøet fra Dyrelund, har vi etableret hjemmesiden: www.dyrelund.eu  Her har vi beskrevet de mere end 75 frøkilder på Dyrelund, der vises billeder af frø og planter, og der er fortalt…

Læs mere..