Egetræet udsprunget!

Her er vores nabo egetræ i sommer dragt.
Det er sundt og stærkt. Det står i fred, og lodsejerne har gennem tiderne passet godt på det. Det kan jeg lide. Træet i vinterdragt kan ses på januar udgave.

Vi har statens skov, Bistrupskovene, til nabo, på den anden side af, hvor egetræet gror. Der går man voldsomt til værks, for at skabe en ”Naturnational Park” på nogle få år – en politisk valgperiode.
Men naturen krævet tid, og den naturlige proces lader sig ikke underordne politikkernes ønske om hurtige resultater.
Ærgerligt at mange års kontinuerlig pleje, bliver ødelagt på statens arealer, og godt, at der er mere besindige private aktører.

Med venlig hilsen
Niels