Default image

Niels Arp-Hansen

Høsten godt i gang

Dunet gedeblad, Dyrelund L 230
Høsten er kommet godt – alm. bærmispel, aksbærmispel, alm. hæg, fuglekirsebær og dunet gedeblad er kommet i hus. Det er gået godt, men med mange ”snuble tråde” i form af dårligt vejr og maskinnedbrud. Men det blev alt sammen klaret,…

Slåen i blomst.

I det sidste ”Dyrelund lige nu” viste jeg slåen i vinter dragt. Nu er det forår, og de er på vej til at blomstre rigtig godt. Slåen er en af de tidligste i blomst, men sjov nok også en af…

Vinter vejr

Så kom sneen og slåen buskene blev klædt i vinter dragt. De sidste slåen bær blev høstet i december, og det var afslutningen på et helt ok høst år. Vi fik i alt 3.900 kg frugt. 1.300 kg blev udvasket,…

oktober.

Vi har efterhånden høstes det meste på Dyrelund. Lidt blandede udbytter! Fuglekirsebær og vild æbler var gode, mens de fleste andre frøkilder mindre gode, f. eks bærmispel, vilde rose, surbær og røn har været ringe. Hassel var bedre end forventetingen,…

Høst sæson

De først bær er ved at være modne, og vi regner med at høste Amelanchier lamarkii sidst på ugen. Høsten tegner ikke godt, hverken for Amelanchier eller de fleste andre arter i vores plantage. Det næste, der skal høstes er…

Abies koreana – Dyrelund L 179

Abies koreana - Dyrelund L 179
Navn: Dyrelund L 179 Oprindelse: Hornum nr. 9171, udvalgt af Danmarks Jordbrugsforskning Sammensætning: 3 kloner Anlægsår: 1993 Afprøvning: Praksis har vist, at afkommet bliver til gode juletræer Vækstform: Høj andel af ensartede juletræer med middel hurtig vækst 1000 korn vægt: 70-75…

Acer campestre – Dyrelund L 098

Acer campestre – Dyrelund L 098
Navn: Dyrelund L 098 Oprindelse: Bøndernes Egehoved FKU, også benævnt Rone Klint Sammensætning: Frøplanter sorteret flere gange over ca. 12 år Anlægsår: 1994 Afprøvning: Nej Vækstform: Lille træ, der også kan holdes klippet som hæk 1000 korn vægt: 75-80 g