høsten er i gang

Forårets vejr gav nogle udfordringer for blomstringen i mange arter, men hovedsagelig er vi på Dyrelund kommet godt frem til høst sæsonens begyndelse.

Bærmispel, fuglekirsebær, hæg, og tørst er i hus. Mængder og kvalitet er normal.

Senere kommer hassel og de forskellige vilde roser, som alle ser godt ud. Korea gran og taks blev skadet af forårs frosten, og der er ingen høst.

Senest på året i november-december høstes slåen, som nok kun kommer med en lille høst.

Men venlig hilsen

Niels