I vinterhi!

Så kom vinteren! Det er godt vi fik den nu, inden der gik gang i planternes forårsfornemmelser.

I de sidste dage af januar så jeg, at de tidligste hasselbuske var ved at sætte gang i han-raklerne. Og selv om hassel normalt er en af de tidligste arter i plantagen på Dyrelund, er det vel tidligt. Nu er de gået i stå igen, og så håber jeg på en jævn frost periode her i februar, som kan holder naturen tilbage indtil foråret sætter ind.

Hassel er et eksempel på en art, der har tilpasset sig tidlig blomstring under varierende vejrforhold. Nogle individer kommer hvert år meget tidligt, andre i marts og andre igen i april. På den måde er der altid nogle, der rammer en god blomstrings periode. Ud over blomstringstidspunktet er der nærmest ingen forskel på individerne og heller ikke på nødderne.

Der er ikke ret mange han-rakler i år, så høsten bliver nok lille. Men sidste år var der også rekordhøst på 1600 kg nødder fra vores 0,8 ha, og nogle af nødderne kommer til at ligge over til næste år.

Med venlig hilsen

Niels Arp-Hansen