Kræge!

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer, f.eks. kræge, hassel og kirsebær kornel.

Kræge, Prunus insititia, er en stor busk eller et lille træ, der vokser vildt i hegn og krat på de fleste ikke for magre jorde.

Frugten er mørkeblå, aromatisk, sød, modner i september og er på størrelse
med en lille mirabelle. Kræge er nært beslægtet med slåen, men slåen bær modner langt senere, er mindre end kræge og smager ikke godt.
Kræge er velegnet til at spise direkte fra træerne, og de er fine til marmelade og likør.

Men venlig hilsen
Niels