Naturens egen løsning

For 5-6 år siden så vi et begyndende angreb i vores tjørne frøkilde af noget, der senere viste sig at være tjørnepragtbille. Det er en vedborende bille, som er meget vanskelig at bekæmpe. Angrebet var ikke kun hos os, men mange andre stedet i Københavns omegn, bl. a. i Pometer på Landbohøjskolen i Tåstrup. Her så man sig nødsaget til at omlægge hele samlingen af pærer.

I praksis kunne vi intet gøre, og jeg frygtede, at vi måtte sige farvel til vores tjørne frøkilde. Men nu ser det ud til, at angrebet er stoppet. Nogle træer er døde undervejs, nogle blev angrebet og overlevede, og vel ca. halvdelen gik mere eller mindre fri. Alle træer er nu ved at komme sig og angrebet er tilsyneladende ophørt.

Sådan har naturen sin egen løsning på problemerne!

Med venlig hilsen
Niels