Nordmannsgran i sortimentet

Gennem efteråret har jeg fået en del tilbagemeldinger fra markedet om at medtage nordmannsgran frø i Dyrelunds sortiment.

I september måned gennemgik jeg de relevante bevoksninger i Georgien, og som de fleste allerede ved, var høstmulighederne problematiske.
Min vurdering er, at det ikke har været muligt at høste kogler i Ambrolauri-Tlugi 2011, og derfor kan vi ikke tilbyde ny høst.
Jeg har kun overfladisk gennemgået Ambrolauri-Nikortsminda og Skvava, men høstmulighederne var under alle omstændigheder yderst begrænsede.
For de forskellige Borjomi lokaliteter vurderede jeg, at der kunne høstes i flere områder, men i meget begrænsede mængder.
For de øvrige områder bl. a. Shovi, der ligger lidt nord-øst for Ambrolauri, og i Adjara tæt ved Artvin i Tyrkiet, kunne der høstes kogler i sådanne mængder, at der næppe bliver mangel på frø.

En eventuel mangel vil dreje sig om “troværdigt” frø!

Fra Dyrelund kan vi tilbyde en Borjomi provenienser fra høst 2011, mens vi fra Ambrolauri-Tlugi kan tilbyde frø fra det gode høstår 2009.
Frøet er dokumenteret med relevante herkomstbeviser, licenser m.v. og den tillid, der knytter sig til min person.
Prisen er konkurrence dygtig, men mængderne forholdsvis begrænsede.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Niels på mobil 40 47 89 50 eller mail@dyrelund.eu

Hermed ønskes glædelig jul og godt nytår fra Dyrelund.
Niels Arp-Hansen