Ny allé !

Så er den ny allé blevet plantet – avnbøg, som er afkom af Bregentved F537.
Vi købte planterne i foråret 2007 som 2/0, og de blev først plantet i vores planteskole.

Efter kraftig sortering blev de i foråret 2009 plantet ud som en frøkilde på 5x 5 m.
Løbende er mindre gode træer blevet fjernet sådan, at der nu er 155 træer tilbage, hvoraf de 34 nu danner den ny allé.

Vi var bedrøvede ved at måtte fælde den gamle kastanje allé, men det dejligt, at det nu stå en ny og smuk allé med forhåbentlig mange år foran sig.

Men venlig hilsen
Niels