Tør sommer!

På Dyrelund er sommeren tør, lige som i resten af Danmark.

Men de fleste af vores frøkilder er vel etablerede og vores jord er en god Nordsjællands moræneler, der holder godt på vandet.

Derfor har vi endnu ikke de store problemer med den tørre sommer. Blot falder høsten 3-4 uger tidligere end normalt, og vi har allerede høsten en del frøkilder.

Nogle frøkilder er over middel, de fleste er almindeligt gode, og nogle svigter helt.
Mirabellerne blev høstet i sidste uge. Det er 3 uger før normalt, men de har giver en rekord stor mængde frugt. Nu skal de lige modne færdig, før de bliver vasket ud.

Men venlig hilsen
Niels