Vinter foder

Sidst på formiddagen den første dag i 2014 kikkede solen frem, og jeg tog dette billede af æblerne, der ligger tilbage under frøkilden Malus sylvestris, Dyrelund L 085. Æblerne er fortsat friske og ligger klar til vinterfoder for fugle og andre dyr, når vinteren strenges. Selv under sne holder de sig godt, ja endda bedre.

Jeg kender ingen andre frøkilder, hvor æblerne holder sig så godt, som fra vores, der har oprindelse yderst ude på Knudshoved Odden. Det skyldes nok, at de har stået mere isolerede fra opblanding med forædlede Malus end de fleste andre frøkilder.

Så hvis du vil glæde dit vildt med friske vinteræbler, skal du vælge planter fra Dyrelund L 085.

Med venlig hilsen
Niels