Fraxinus pensylvanica – Dyrelund L 231

Navn:Dyrelund L 231
Oprindelse:Frø fra det østlige USA, udvalgt af Danmarks Jordbrugsforskning
Sammensætning:4 kloner
Anlægsår:1994
Afprøvning:Nej
Vækstform:Normal for arten. Egner sig udmærket som alternativ til alm. ask i parker og alleer. Den er så vidt vides ikke modtagelig for asketoptørre
1000 korn vægt:25-30 g