Bier i april

Vi har haft en mild vinter og et tidligt forår, men ret vådt! Hvad betyder mon det?

For biernes vedkommende kan jeg konstatere, at der er langt færre end sædvanligt på denne tid.

Først bemærkede jeg det i erantis, siden i krokus og nu i mirabeller.

Og når jeg spørger ”bimanden”, er han da heller ikke tilfreds med overvintringen.

Et godt forår kan hurtigt få bragt bi bestanden op, men hvad der mangler nu, kan der ikke ændres på. Som sædvanligt er det spændende at se, hvad året bringer af høst, men som det ser ud nu, er jeg skeptisk for de tidlige arter!

Med venlig hilsen
Niels