Vinter pleje

Vi afsluttede høst året i december med slåen, og udbyttet var godt!

Nu står den på pleje og beskæring i plantagen. Det er nemlig forudsætningen for, at vi senere kan høste nemt og hurtigt.

I ”gamle” dage brugte vi rigtig mange tid på at høste, men kun lidt tid på pleje.

Nu bruger vi næppe mere end 1/10 af det tidligere tidsforbrug til høst, men til gengæld en del tid på beskæring, pleje og vedligeholdelse.

Det betyder, at vi får arbejdet fordelt bedre på året, at vi får en mere stabil produktion, at vi ikke har brug for fremmed og uerfaren arbejdskraft og at frøets kvalitet og oprindelse er sikker.

Med venlig hilsen
Niels