Energi poppel

I marts 2011 etablerede vi 3 ha landbrugs jord med “energi poppel”, Polulus trichoparpa, ” O.P. 42″.

Roundup september 2010, foråret 2011 pløjet og harvet og manuelt plantet med 6.000 stk 0/1, 30-60 fra Akkerup Planteskole på ca. 3,20 m x 1,40 m, samt 800 stiklinger fra eget moder kvarter. Plantningen tog ca. 48 “mandetimer”. Rækkeafstanden blev afpasset til vores harves bredde.

Renholdt i 2 vækst sæsoner mekanisk, uden brug af sprøjtemidler og der er ikke gødsket. Tidsforbrug ca. 25 timer/år (mand plus lille traktor).

Efter to vækst år er planter og stiklinger lige store, men hvor planterne er startet med ca. 99 % er stiklingerne kun slået an med ca. 85 %.

Vi får fuld enkeltbetaling med tillæg for ikke at sprøjte og gødske.

Efter 2. vækst år, er arealet “lukket”, og der kræves ikke mere pleje. De næste 8 år får vi vores fulde hektar-støtte uden at skulle gøre noget, og så må vi se, hvad flisen kan give af indtægt.

Poppels tilvækst kurve er sådan, at høst først bør ske efter mindst 20 år, men tilskuds reglerne siger, at der skal høstes allerede efter 10 år. Vi kan håbe, at fornuften sejrer inden de første 10 år er gået!

Med venlig hilsen
Niels