Forspiret frø

Som sædvanlig har vi forspiret (stratificeret) forskelligt frø fra Dyrelund i forventning om, at der vil være brug for det i foråret 2013.

Klik på “Høst, lager & pris”. Det forspirede er med rød skrift.

Normalt sås frøet jo i planteskole, men det mest naturlige er dog såning direkte på den blivende plads. Derved opnås en bedre og mere naturlig rodudvikling, som især for træer kan have betydning. Men det er langt fra altid, at man har heldet /dygtigheden tilstrækkelig med til, at resultatet bliver godt. Det vigtigste er, at frøet sås tidligt i mineraljord, ikke for dybt, og at ukrudtstrykket ikke bliver for stort.

Til alternativer projekter kan vi tale om prisen og dele erfaringerne!

Med forårs hilsen
Niels