oktober.

Vi har efterhånden høstes det meste på Dyrelund. Lidt blandede udbytter! Fuglekirsebær og vild æbler var gode, mens de fleste andre frøkilder mindre gode, f. eks bærmispel, vilde rose, surbær og røn har været ringe. Hassel var bedre end forventetingen, men den var også sat lavt. Tilbage er bl.a. tjørn og slåen, som ser godt ud, mens benved, som vi lige nu er i gang med, er under middel.

Men venlig hilsen

Niels