Skovabild

Så kom turen til skovabild – Malus sylvestris, Dyrelund L085.
Høsten var som ventet lille, ca 800 kg æbler, der i år nok kun vil give ca.10 kg frø.
Men først skal æblerne eftermodne, som det ses på billedet.

De fleste ”vilde æbler” er blandet op med kultiverede æbler gennem århundreder, og det er svært at finde den oprindelige art. Men ude på spidsen af Knudshoved Odden står bestanden tilstrækkelig isoleret til fortsat at være meget karakteristisk i forhold til den oprindelige art.
Et af karakter trækkene er, at æblerne er kuglerunde, kun 25-35 mm i diameter, og de kan holde sig til hen på vinteren under sneen som vildt foder.
Træerne er meget klima- og vindfaste og bør efter min mening indgå i de fleste skovbryn, læhegn og vildtbeplantninger.

Tag en tur ud på Knudshoved Odden en september dag og oplev de spændende skovabild – og mange andre arter som f.eks. koraltjørn, der er ”en mellemting” mellem alm. hvidtjørn og engriflet hvidtjørn.
Turen er til fods og tager en hel dag, eventuelt med cykel fra P-pladsen ved Oddens begyndelse.
Ud langs sydkysten og hjem ad hjulsporet i midten. Der er fred, fugle, sæler og megen herlig natur.
Vigtigt: Husk at respektere naturen, dyrene, planterne og at Odden er privat ejet.
Følg adgangsreglerne og glæd dig over højden til loftet på Odden.

Med venlig hilsen
Niels Arp-Hansen