Sæson afslutning

Vi er ved at slutte høståret, og kun et par arter mangler. Der har været en del overraskelser, og mest “ned”. På en eller anden måde har bestøvningen ikke fungeret ret godt i en del frøkilder, hvorved både mængde og…

Læs mere..

Fint besøg

Vi har haft besøg af udpegnings udvalget – en dag med fint solskins vejr – og vi fik da også det meste gennem nåleøjet: Acer ginnala (ildløn) som nok bliver den nordligste frøkilde af ildløn, som vi kender, og formodentlig…

Læs mere..

Årets første afgrøde

I midten af juli høstede vi Amelanchier lamarchii, Dyrelund L 100. Førets kvalitet er god, men udbyttet er mindre end sædvanlig, nemlig 5,0 kg. Dertil kommer 3,4 kg, som vi har på lager fra sidste år. Den milde vinter og…

Læs mere..

Naturens egen løsning

For 5-6 år siden så vi et begyndende angreb i vores tjørne frøkilde af noget, der senere viste sig at være tjørnepragtbille. Det er en vedborende bille, som er meget vanskelig at bekæmpe. Angrebet var ikke kun hos os, men…

Læs mere..

Tidligt forår

Foråret er kommet tidligt, og allerede fredag den 21. marts så jeg de første mirabeller blomstre på Prunus cerasifera, Dyrelund L 197. Hvad det bliver til af frugt er for tidligt at udtale sig om, men bierne er kommet godt…

Læs mere..

Vinter foder

Sidst på formiddagen den første dag i 2014 kikkede solen frem, og jeg tog dette billede af æblerne, der ligger tilbage under frøkilden Malus sylvestris, Dyrelund L 085. Æblerne er fortsat friske og ligger klar til vinterfoder for fugle og…

Læs mere..

smuk og drilsk!

Hvad kan det dog være? Det er så men Benved! Smukke – det ved de fleste. De andre side kender nok kun producenterne til: Frøene har en spirende hæmmende frø hinde, der er svære at fjerne. Råvaren tager let varme.…

Læs mere..

Vækståret 2013

Da foråret kom – sent og koldt – ventede jeg et dårligt vækst år. Vinterskader, sent forår og hvad ved jeg af problemer. Men nu, hvor vækståret er ved at være afsluttet, kan jeg gøre status for Dyrelund og konstatere,…

Læs mere..

Høsten er godt i gang

Høsten af de tidlige arter er nu godt igang, og stort set er den ganske almindelig størrelse og kvalitet. Amelanchier alnifolia, lamarkii og spicata er høstet. Ligeledes er Sambucus racemose og Prunus avium i hus. Dernæst kommer Prunus padus, Ribes…

Læs mere..

Energi poppel

I marts 2011 etablerede vi 3 ha landbrugs jord med “energi poppel”, Polulus trichoparpa, ” O.P. 42″. Roundup september 2010, foråret 2011 pløjet og harvet og manuelt plantet med 6.000 stk 0/1, 30-60 fra Akkerup Planteskole på ca. 3,20 m…

Læs mere..