Dejligt forår!

Vi havde en lidt langsom start på foråret, men forløbet har været fint for vores frø kilder. Tidligst blomstrede mirabellerne, så kom krægerne, og lige nu er slåen ved at være fuldt udsprungne. Om et par dage kommer fuglekirsebær, og…

Læs mere..

slåen bær!

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer. F. eks slåen, vild æbler og kirsebær kornel. Slåen er en af de tidligst blomstrende buske og samtidig den vi høster senest, nemlig nov. – dec. I både 2016 og 2017…

Læs mere..

Kræge!

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer, f.eks. kræge, hassel og kirsebær kornel. Kræge, Prunus insititia, er en stor busk eller et lille træ, der vokser vildt i hegn og krat på de fleste ikke for magre jorde.…

Læs mere..

Enebær!

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer. F. eks enebær, fuglekirsebær og bær mispel. Enebær, Juniperus communis, er almindelig anvendt til mange retter og drikke, som f. eks vildt gryde, gin og genever. Bærret, korrekt kaldet ”bærkoglen”, er…

Læs mere..

birke vand!

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer. F. eks hassel, fuglekirsebær og enebær. Og fra birk kan der tappes vand i marts og april. Det viste træ har fået boret et hul på 10 mm ca. 80 mm…

Læs mere..

vores skov!

I vintermånederne plejer og beskærer vi frøkilderne på Dyrelund, men da de jo allerede er vel passede, tager det ikke så lang tid. Den øvrige tid bruger vi på vores skov, Ebberup Skov, der ligger mellem Roskilde og Ringsted og…

Læs mere..

god oplevelse!

Vi er lige kommet ind efter at have høstet Viburnum opulus, kvalkved. Vi har 2 frø kilder, nemlig Dyrelund L 013 og Dyrelund L 169. Den første består af 3 kloner, tidligere Vipu Dafo. Den er sund, livskraftig og arts…

Læs mere..

høstudsigt!

Forårsvejret og begyndelsen af sommeren har været rigtig god for vores frø plantage, men vinteren har vist sig, at have været hård ved flere arter, og herunder vores bier, som nævnt i sidste ”Dyrelund lige nu”. Der begynder nu at…

Læs mere..

Bier i april

Vi har haft en mild vinter og et tidligt forår, men ret vådt! Hvad betyder mon det? For biernes vedkommende kan jeg konstatere, at der er langt færre end sædvanligt på denne tid. Først bemærkede jeg det i erantis, siden…

Læs mere..

Vinter pleje

Vi afsluttede høst året i december med slåen, og udbyttet var godt! Nu står den på pleje og beskæring i plantagen. Det er nemlig forudsætningen for, at vi senere kan høste nemt og hurtigt. I ”gamle” dage brugte vi rigtig…

Læs mere..