Vinter 2020

I december afsluttede vi høst sæsonen 2019 med slåen. Udbyttet blev 1050 kg frugt, som dels bliver brugt til frø og dels til forskellige fødevarer, som f. eks Sloe Gin og syltetøj. Formelt er det vinter, men reelt er det…

Læs mere..

høsten er i gang

Tørst, Dyrelund L106

Forårets vejr gav nogle udfordringer for blomstringen i mange arter, men hovedsagelig er vi på Dyrelund kommet godt frem til høst sæsonens begyndelse. Bærmispel, fuglekirsebær, hæg, og tørst er i hus. Mængder og kvalitet er normal. Senere kommer hassel og…

Læs mere..

Ny allé !

Så er den ny allé blevet plantet – avnbøg, som er afkom af Bregentved F537.Vi købte planterne i foråret 2007 som 2/0, og de blev først plantet i vores planteskole. Efter kraftig sortering blev de i foråret 2009 plantet ud…

Læs mere..

Ny allé !

Op til vores gård førte en allé af 100-årige heste kastanjer. De var som de fleste angrebet af kastanje møl, men det er ikke dødeligt. Desværre stødte kastanje kræft til, og det kunne træerne ikke klare, så derfor blev de…

Læs mere..

God høst sæson!

Vi har nu høstet mere end halvdelen af vores frøkilder, og resultaterne har overvejende være gode. Pænt med frugt, og godt frøindhold. I sidste uge høstede vi således alm. hvidtjørn, Dyrelund L260, og udbyttet blev både hvad mængde og kvalitet…

Læs mere..

Tør sommer!

På Dyrelund er sommeren tør, lige som i resten af Danmark. Men de fleste af vores frøkilder er vel etablerede og vores jord er en god Nordsjællands moræneler, der holder godt på vandet. Derfor har vi endnu ikke de store…

Læs mere..

Dejligt forår!

Vi havde en lidt langsom start på foråret, men forløbet har været fint for vores frø kilder. Tidligst blomstrede mirabellerne, så kom krægerne, og lige nu er slåen ved at være fuldt udsprungne. Om et par dage kommer fuglekirsebær, og…

Læs mere..

slåen bær!

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer. F. eks slåen, vild æbler og kirsebær kornel. Slåen er en af de tidligst blomstrende buske og samtidig den vi høster senest, nemlig nov. – dec. I både 2016 og 2017…

Læs mere..

Kræge!

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer, f.eks. kræge, hassel og kirsebær kornel. Kræge, Prunus insititia, er en stor busk eller et lille træ, der vokser vildt i hegn og krat på de fleste ikke for magre jorde.…

Læs mere..

Enebær!

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer. F. eks enebær, fuglekirsebær og bær mispel. Enebær, Juniperus communis, er almindelig anvendt til mange retter og drikke, som f. eks vildt gryde, gin og genever. Bærret, korrekt kaldet ”bærkoglen”, er…

Læs mere..